Close

5-6 października 2018

Wyposażeni do Pomagania 2018

KONFERENCJA

SIŁA SYNERGII

Konferencja jest otwarta dla wszystkich chętnych i zaangażowanych

w pomoc osobom uzależnionym oraz wykluczonym społecznie.


Konferencja rozpoczyna również kolejną edycję rocznych studiów podyplomowych i kursu

w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej Poradnictwa i Terapii Osób Uzależnionych.


Dla kogo organizujemy tę konferencję?

Mówcy

Lider Kościoła Ulicznego w Warszawie. Dyrektor misji Nowy Początek.

PAWEŁ

BUKAŁA

Kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień w Toruniu.

JOLANTA

CELEBUCKA

Założyciele Kościoła Ulicznego w Gdańsku. Zaangażowani są w misję w Pakistanie.

AGATA I MACIEJ

STRZYŻEWSCY

Współtwórca i prowadzący Ośrodek dla Osób Uzależnionych

w Gnieźnie.

RAFAŁ

WITKOWSKI

Koordynator Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi.

ELŻBIETA

ŻUKOWSKA-BUBIENKO

Warsztaty

Sztuka komunikacji - jak mówić, by inni słuchali,

jak słuchać by....

Dialog Motywujący

– o budzeniu nadziei i przywracaniu dialogu

w procesie zdrowienia.

Urzędnik

- przyjaciel czy wróg?

Współpracą

z administracją,

jak korzystać

z grantów i konkursów

państwowych,

ocena projektów.

Kochać Boga

i pomagać z pasją.

Rejestracja

Konferencja kosztuje 102 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 października 2018,

w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej, ul. Wyborna 20 w Warszawie.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w WSTS (liczba miejsc ograniczona) – 45 zł / nocleg

Program

18:00

Uwielbienie, Słowo


Warsztaty


Przerwa obiadowa


Warsztaty


Uwielbienie, Słowo, zakończenie


Piątek

Sobota

Uwielbienie, rozpoczęcie, Słowo

9:00


11:00


13:00


15:00


18:00

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

sekretariat@wsts.edu.pl

tel. 022 679 72 41